[From Manx Soc vol 16]

BROWN WILLIAM OR "ILLIAM DHÔNE"

Manx Air

music

music

BAASE ILLIAM DHÔNE.

A MANX ballad on the death of Receiver-General Christian of Ronaldsway, who was shot at Hango Hill near Castletown, 2d January 1662-3.

I.

Quoi yinnagh e hreisht ayns ooashley ny pooar
Ayns aegid ny aalid, ny ayns kynney vooar?
Son troo, farg, as eulys, ver mow dooinney erbee;
As ta dty vaase, Illiam Dhône, brishey nyn gree !

II.

V'oo dty Resouyr Vannin, ard-ghooinney ny cheerey,
V'oo goit son dooinney-seyr as dooinney creeney,
As jeh dty ghellal vie cha row shin rieau skee,
Nish ta dty vaase, Illiam Dhône, brishey nyn gree.

III.

V'oo laue-yesh yn Earley, as sooill-yesh y Theay;
Shen hug er dty noidy-n gatt wheesh dy'oi ayns feoh:
She trooid farg as eulys ver mow dooinney erbee
As ta dty vaase, Illiam Dhône, brishey nyn gree.

 IV.

B'aalin dty state-harooin ec Runnysfie,
Heunysag'h dty gharaghyn-Wooasle dty hie,
She troo, faxg as goanlys ver mow dooinney erbee
Son ta dty vaase, Illiam Dhône, brishey nyn gree.

V.

Vad gra dy daink sereeuyn dy choyrt oo dy baase,
Ush feanishyn foalsey va follym dyn ghrayse
Yn ving vér uyn agglagh dy bein dt' aggail mooie
As ta dty vaase, Illiam Dhône, brishey nyn gree.

VI.

Nagh dooar clein cholead cheoie nyn aigney hene,
Tra hooar ad 'syn ooir, gloyr cleïn Chrishjeen :
She troo, farg as goanlys ver mow dooinney erbee,
As ta dty vaase, Illiam Dhône, brishey nyn gree.

VII.

She eh va ny vaarderagh as ny ghooinney foalley
Hug eh saynt da Runnysfie, myr röie da Logh Molley
Er garey, feeyney Naboth ván chenjaah cloïe,
As ta dty vaase, Illiam Dhône, brishey nyn gree.

VIII.

Nagh burrys-enn clooinney nagh höill eshyn baase
Son fer hug laue ayns fuill cha ren ricau grayse
Agh fioghey as creenagh' myr y vaskad-wuigh,
As ta dty vaase, Illiam Dhône, brishey nyn gree.

IX.

Gow dys yn Vannyster ny Cailleeyn-ghoo
As eïe son cleïn Cholcad derrey vrishys dty ghoo,
Tán ennym shen caillit v'euish, vanninee ghooie,
As ta dty vaase, Illiam Dhône, brishey nyn gree.

X.

Son bleeantyn ny vartyr va Robin ny lhie
She boïrey ny cruinney véh chouds véh dy mie;
E chaarjyn as naboonyn jeh'syn va skee
As ta dty vaase, Illiam Dhône, brishey nyn gree.

XI.

Ghow Dickey Ihuingys as dt' uffi er e laue,
Agh she fer-ny-cairal kiart hug meeiteil daue
Yn tonn cha d'ymmyrk yn laad, sink eh aynjee,
As ta dty vaase, Illiam Dhône, brishey nyn gree.

XII.

As nish raadta rass ny cass jeusyn er-mayrn
'Pad myr y ghress ghonnagh, ny myr yn onnane,
Dy ehleiy fo nyn naboonyn, t'ad dy sheer chloie,
As ta dty vaase, Illiam Dhône, brishey nyn gree.

XIII.

Dy shodiyllagh oo Mannin, cha gluin oo fer gaccan,
Ny keayney yn eunyn va keayrt ayns Beemachan
Agh keeadyn dy voghtyn ta goltagh as gwee,
Dy vel dty vaase, Illiam Dhône, brishey nyn gree.

XIV.

Gow dys ny Cregganyn, ny dys yn valla-logh:
Cha vow fer'jeh'n ennym shen jir rhyt cheet stiagh,
Ec joarreeyn ta nyn dhieyn, nyn dhalloo, as nhee,
As ta dty vaase, Illiam Dhône, brishey nyn gree.

XV.

Searleod vooar verchagh ta heese ec y traïe
T'ee ny staiggyn-ronney ec modinjer ny feeaïh
Yn eirey voght tayrnit sheese nagh vow greme dy ee,
As ta dty vaase, Illiam Dhône, brishey nyn gree.

XVI.

Ny dunveryn foalley ren eshen y stroïe
Vid, shelgit lesh noidyn ghewill ghastey as cheoïe
Son cha row fer jen hooar rieau yn vaase chooïe,
As ta dty vaase, Illiam Dhône, brishey nyn gree..

XVII.

Mygedelin ny dunveryn hug Illiam mow
Nyn dhieyn s' nyn dhalloo, 's nyn ennyn ren loan,
Son lheïe ad ersooyl myr ragh lheh-rio ny hoïe,
As ta dty vaase, Illiam Dhône, brishey nyn gree.

XVIII.

Agh neem's mee hone y gherjagh lesh mooads my hreishteil
Dy vaikym banglane my ghraih ny hoïe ayns y whaiyl
Coyrt sneih er e noidyn lesh ordys y Ree
Ga dy vel dty vaase, Illiam Dhône, brishey nyn gree.

XIX.

Dreamal ren mish er y chreg chreoi my lhie
Dy beagh sluight Illiam Dhône ayus Runnysfie,
E noidyn ghewil cutit as eh-hene ec shee
As cleïn Chrisjeen gennal as slane ec nyn gree.

XX.

Da fir-choyrlee foalsey ayns Agglish y Theay
Ver cummaltee Vannin slane dwoaie as feoh,
Coyrt caarjyn bunryskyn, 's brishey nyn shee,
Myr ta dty vaase, Illiam Dhône, brishey nyn gree.

XXI.

Chiarn Ooasle yn Ellan eer Athol Ghraysoil
Tid dolley as molley lesh foalsaght nyn goyrle,
Yn ard-chlagh chomeilagh jekn thie vooar y stroie,
Nyit noidyn da mannin, yn Chiarn as y Ree.


 

Back index next

 

Any comments, errors or omissions gratefully received The Editor
HTML Transcription © F.Coakley , 2001