Chronicon Manniae et Insularum

(Chronicle of Man and the Isles) - 1225-1249

[please note Munch's footnotes, textual readings and the latin text are still to be added and/or corrected]

In5 proxima restate, acceptis obsidibus ab universis magna tibus insularum, Olavus cuni classe triginta duarum navium venit ad Manniarn, applicuitque apud Rognalswaht. Ipso6 tempore Reginaldus et Olavus diviserunt inter se regnum in sularum, data Mannia Reginaldo super portione7 sna cum regali nomine. Olavus vero acceptis cibariis ab populo Maunhe, cum comitatu sno ad portionem suam insularum rediit. Sequenti anno Reginaldus, assumpto secum Alano domino Galwedi~,~~ cum Mannensibus ad insulanas partes profectus est, ut partem terric quam dederat Olavo ~ fratri sno auferret ab eo, et cam iterum suo dominjo subjugavet. Sed quia Mannensibus contra Olavum vel insulanos pugnare non libuit, eo quod diligerent eos, Reginaldus et Alanus IDominus Gaiwedlie nihil perficientes ad propria reversi sunt.

In the following summer Olave taking hostages from all the chiefs of the Isles, came to Man with a fleet of 32 ships, and put into the port of Ronaldsway. On that occasion Reginald and Olave divided between themselves the kingdom of the Isles; Man, with the title of king, being allotted to Reginald in addition to his portion. Olave having received provisions from the people of Man, returned with his followers to the islands which formed his portion. The following year Reginald, taking with him Alan, Lord of Galloway, and the men of Man, set out for the Isles for the purpose of taking from his brother Olave the territory which he had given him, and bringing it again under his own dominion. But as the men of Man were unwilling to fight against Olave and the men of the Isles, for whom they had a great regard, Reginald and Alan the Lord of Galloway failed in their attempt, and returned home.


Post modicum temporis Reginaldus sub occasione eundi ad curiam IDomini Regis Angli~e accepit a populo Manni centum marchas et profectus est ad curiam Alani domin] Galwedi~e. Eodem tempore dedit filiam suam fllio Alani ir matrimnoniumn. Quod audientes Mannenses indignati sunt valde, et mittentes propter Olavum constituerunt eum sibi Regem.

Anno grathe Mccxxvi. Recuperavit Olavus h~ereditatem suam, a regnum videlicet Manni~ et insularum, quod Reginal dus frater ejus gubernaverat pen .xxxviii annos, et regnavit secure duobus annis.

Anno Mccxxviii. Olavus cum omnibus optimatibus MannL et fortiori parte populi transfretavit ad insulas. Paulo post Alanns5 dominus Galwedi~e et Thomas0 Comes Etholice,2 (!) et Reginaldus rex venerunt ad Manniamn cum magno exercitu, et totam australem parteni Maunhe vastaverunt, et ecelesias spoliaverunt, et viros quotquot capere poterant3 occiderunt, et redacta est australis pars Manniie fere in solitimdinem. Et post4 htec reversus est Alanus cum exercitu sno in terrain snam, et reliquit balivos suos in Mannia, qui redderent ei tributa patrke. Supervenit auteni Olavus rex ci et fugaviteos,et recepit regnum snum. Et coeperunt Mannenses, qui antea cii cuniquaque dispersi fuerant, congregari et confidenter habitare.

Eodesn anno inopinatej media nocte, hyemali tempore, venit Reginaldus rex de Galwedia cnm quinque navibus, et in eadem nocte combussit omnes naves Olavi fratris suP' et omnium optimatum Manniiu apud insulam Sancti Patricii, et circumiens terrain pacemque petens ar fratre sno mansit apud portum qui dicitur Rognalswath fere xl diebus. Interim vero adtraxit animos oinnium Insulanorum, qui eramit in australi parte Manni~, ad Se, et associabat8 eos sibi. Quidamn

autem eorum juraverunt ei se animas suas in mortem posi turos' pro ipso, donec dimidium regnum insularum sortiretur. E contra Olavus rex omnes2 aquilonares MaunLe adunavit ad se et in tantum eis loquens prtevaluit, quod conglutinata est anima eorum cnm ipso; factunique est in quarta decima die mensis Februarii, in festo scilicet Sancti Valentini martyris.3 Venit Olavus rex ad locum qui dicitur Tyngvalla curn populo suo et ibi paululum exspectabat. Appropinquante autem Reginaldo fratre ejus ad locum, et populum per4 turmas dis ponente, ut cum fratre dirnicaret, accessit Olavus cum suis obviam eis; et subito irruens in cos fugavit eos quasi oves, et5 venientes yin impii ad regem Reginaldum interfeceru nt cumn in eodem loco, nesciente tamen fratre ejus ; quod cum audisset graviter tulit, Imunquam tamen in vita sua vindictam sumpsit de morte ejus. Et multis ibidem interfectis venientes prtndones ad australeum partem Mannite vastaverunt earn, et fere absque habitatore reliquerunt. Monachi autemn de Russin transtulerunt corpus Reginaldi regis ad abbatiam Sanette Mari~e de Fumes, ibique sepultus est in loco quem sibi vivens elegerat.

A short time after this, Reginald received from the people of Man 100 merks under the pretence of going to the court of the Lord King of England, but he went to the court of Alan, Lord of Galloway. At the same time he gave his daughter in marriage to the son of Alan. When the Manxmen heard of this they were greatly incensed, and sending for Olave appointed him king.

In the year of grace 1226, Olave recovered his inheritance, namely, the kingdom of Man, and of the Isles, which his brother Reginald had governed thirty-eight years; Olave's reign was undisturbed for two years.

In the year 1228, Olave, with all the chiefs of Man and the greater part of the people, sailed to the Isles. Soon after, Alan, Lord of Galloway, Thomas, Earl of Atholl, and King Reginald, came to Man with a large army, devastated all the southern portion of the island, plundered the churches, killed all the men they could lay hands upon, and reduced the south of Man almost to a wilderness. Alan then returned with his army to his own country, leaving bailiffs in Man to pay over to him the proceeds of the taxes upon the country. King Olave, however, returned and drove out the bailiffs and recovered his kingdom ; whereupon the people of Man, who had dispersed in every direction, camne together again, and dwelt in security.

During the same year, one midnight during winter, King Reginald came unexpectedly from Galloway with five ships, burnt during the same night all the ships of his brother Olave, and those of all the chiefs of Man, at the island of St. Patrick, and going round the country seeking to make terms with his brother, remained nearly forty days at Ronaldsway. In the interval he won over and gathered round himself all the Islanders who were in the southern part of Man. Some of them swore that they were ready to expose their lives in his cause, till he should be put in possession of half the kingdom of the Isles. King Olave, on the other hand, gathered together all tIme northern Mauxinen, and acquired by his words such influence over them, that their souls were but one with his. On the 14th of February, the festival of St. Valentine, martyr, King Olave came with his followers to the place called Tynwald, and waited there a short time. When Reginald approached the place, and was drawing up his forces in array to give battle to his brother, Olave with his followers advanced to meet them, rushed suddenly forward, and scattered them like sheep. Certain wicked men, coming up with King Reginald, slew him on the spot, but without the knowledge of his brother, who was much grieved when he heard of the event, though never to the end of his life did he avenge his brother's death. Many fell on this occasion, and the southern part of Man being subsequently visited and devastated by pirates, scarcely a single inhabitant was left. The monks of Rushen removed the body of King Reginald to the Abbey of St. Mary of Fur- ness, where he was buried in the place he had selected during his life.


Post haec Olavus5 adift curiam regis Norvegite, sed ante quam illuc perveniret, ilticho rex Norvegite virum quendarn nobilem de regali genere nomine Husbac filium Owinundi regem super Soderenses6 insulas constituit, vocavitque nornen ejus Haconem. Vemmit autem idem H~3ico cum Olavo et Ghotdredo (!) '~ IDon filio Reginaldi, et cum multo comitatu Norwegiensium ad Soderenses insulas. Cunique venissent ad Insulam, qute vocatur Both, et castellum, quod in ca est, expugnare voluissent, prtedictus Hdco ictu lapidis percussus interiit, sepultusque est in lona insula.

Anno domini Mccxxx. Venit Olavus cum Gotdredo Don et Norwegiensibus ad Mannians,5 diviseruntque inter se regnum Mannite et Insularum, scilicet Olavus et Gotdredus. Olavus Manniam obtinuit; Godredus vero ad insulanas partes pro fectus in insula qute vocatur Lodws' occisus est. Quo muortuo a Olavus regnum Mannite et Insularum usque ad obitum.2....

Afterwards Olave went to the court of the King of Norway; but before his arrival into the King of Norway had appointed a certain nobleman of the royal race, by name Husbac, son of Owmund, king over the Sodor Islands, and gave him the name of Haco. Hdco went with Olave and Godred Don, son of Reginald, and a large retinue of Norwegians to the Sodor islands. Arriving at the island named Bute, and seek to take the castle which is on it, Haco was struck by a stone and killed, and buried in the island of Iona.

In the year 1230, Olave, with Godred Don and the Norwecrians, went to Man, and divided between themselves (that is Olave and Godred Don) the kingdom of Man and of the Isles. Olave received Man for his share, but Godred going to the insular portion of the kingdom, was slain in the island of Lewis. After Godred's death, Olave held the kingdom of Man and the Isles, for the remainder of his life.


Anno Mccxxxvii., ~ kal. Junii obiit Olavus5 Godredi films rex Mannite et Insularum3 apud Insulam Sancti Patricil, sepultusque4 est in Abbatia Sanette Marite de Russin. Un decimn annis regnavit Olavus in Mannia, duobus annis regnavit vivente Reginaldo fratre suo, et ix annis post mortem ejus reg num obtinuit. Quo mortuo, coepit Haraldus films ejus regnare pro eo. Quatuordecim annorum erat Haraldus cum regnare coepisset, et xii annis regnavit. In ipsa igitur testate C qua reg nare5 coepit in Mannia ad insulanas partes cum omnibus opti matibus suis transfretavit, constituitque Loglennum6 quendam de consauguineis suis custodem Mannite, donec rediret de insulis, veniensque ad insulas gaudenter et honorifice ab insulanis susceptus est. In sequenti auptumpno (1) ~ misit Haraldus tres filios Nd, Dufgaldum,5 Thorquellum, Molmore, et quendam amicum snum, Joseph nomine, ad Mannian, et applicuerunt9 apud insulam Sancti Patricii. Facta est igitur in vicesima quintatm0 die mensis Octobris, qute fuit tertia dies adveutus filiorum Nd ad Manniam, congregatio totius Mannensis populi apud Tingualla, ad quam congregationem venerunt tres filii Nd cum omnibus viris, quos secum de insulanis partibus adduxerant. Venit et ~ prtedictus Loglennus custos Mannite cum omnibus amicis suis et universis, quos ipsa die sibi associare potuerat, ad locum concionis, timebant enim fihios Nel eo quod inimicitite essent inter eos. In ipsatm2 igitur concione, cuin din in alterutrum inimicitite verba jactarent, et acri verborum certamine litigarent, nullatenus ad concordiam fiecti possent, de conventu populi exilierunt, et in alterutrum hostiliter irruerunt: prtevaluerunt quoque yin, qui cum Loglenno fuerant, et occiderunt in eodem loco duos filios Nel, Dufgaldum' et Mormore (!) 2 et prtedictumn Joseph ainicuin Haraldi regis ; ceteri vero fugerunt. Quo facto, concio populi dissoluta est, et unusquisque in domum suam reversus est. In sequenti vernali tempore venit Haraldus de insulammis par tibus ad Manniam, applicuitque apud portum qui dicitur Rognalwac (!).~ Eodem4 die Loglennus cum omnibus suis a facie Haraldi fugiens, ad partes VallL navigaverat; tulitque secum Godredum Holavi (!) ~ filium alumpunin snum, puermu bonte indolis. Peracta igitur ipsa die navigando, et ampliori parte noctis, finibus Vallite appropinquabant. Cumque voluntatis sute portum cuperent introire, subito factus est illis ventus contrarius; et orta tempestate valida a desiderato portu repulsi sunt, et in eisdem finibus, in quodain scopuloso loco, naufragiuin pertulerunt. Loglennus igitur cumn fere primus terrain ascenderet, et Godredum alumnpunin snum clamantein post terguin exaudisset, resiluit in navem, volens dare animain suain pro puero. Cunique puerum amplexaretur et summo conamine eum ad aridam vellet deducere, a superiori bus tabulis navis ad inferiora delapsi amubo pariter submersi sunt. Erat eniin navis tota usque ad superiores tabulas urn pleta fluctibus; ita ut non tam navis inter undas, quam undte jam6 intra navein esse viderentur. Submersi sunt cum eis alii circiter xl yin, vix totidem liberatis.

In the year 1237, on May 21st, died Olave, son of Godred, King of Man and the Isles, at the island of St. Patrick. He was buried in the abbey of St. Mary of Rushen. Olave reigned eleven years, two during the life of his brother Reginald, and for nine years afterwards he had possession of the whole kingdom. After his death Harold his son reigned in his place. Harold was fourteen years old when he began to reign, and he reigned twelve years. In the same summer in which his reign commenced, he passed over, with all his chiefs, to the Isles, leaving Loughlin, a relative of his, guardian of Man, until his return. He was received with great satisfaction by the inhabitants, who paid him every honour.

In the following autumn Harold sent the three sons of Nd, Dugald, Thorkel, and Molmore, with a friend of his called Joseph, to Man. They put in at the island of St. Patrick. On the 25th day of the month of October, the third after the arrival of time sons of Nd, a meeting was held of all the people of Man at Tynwald, at which the three sons of Nel, with the followers they had brought from the Isles, attended. Loughlin also, the guardian of Man, with all his friends, and every person he could persuade to accompany him, went to the meeting, for they distrusted the sons of Nel, because there was a feud between them. At the meeting, after much hostile altercation and bitter comitention, they were unable to come to terms, rushed out of the assembly, and came to blows. The followersof Loughlin prevailed, and slew on the spot two of Nel's sons, Dugald and Mormore, with the above mentioned Joseph, the friend of King Harold, whilst the rest escaped by flight. The meeting then broke up, and each one returned to his home. The following spring Harold came from the Isles to Man, and put in at the port of Roualdsway. The same day Loughlin, with all his followers, flying from Harold set sail for Wales, and took with him his ward Godred, son of Olave, a youth of good promise. Having spent the day and great part of the night on the voyage, they came near to Wales, but endea vouring to enter the port they had determined upon, they were prevented from doing so by a violent storm which suddenly arose, and were shipwrecked on a rocky place in the samne neighbourhood. Loughlin was amongst the first to land, but hearing behind him the cries of his ward, jumped on board again, ready to sacrifice his life for the boy. Seizing the youth in his arms he made great efforts to bear him to the shore, but falling from the upper to the lower parts of the vessel they were both drowned. The whole ship, indeed, was filled with water up to the highest planks, so that the appearance was not that of a vessel in the waves, but of waves in the vessel; about forty others were drowned, and scarcely that number saved.


Anno MCCXXXVIII1. Gospatricius7 et Gillescrist (!) 5~' films Murkerthac,9 missi a rege Norwegite, venerunt ad Manniam, et expulso Haraldo a regno Mannite, eo quod curiam regis Norwegite adire recusavit, totius patrite principatuin oh tinuerunt, tributa regalia ad opus regis Norwegite capi entes.5 Venit igitur semel et iterum Haraldus ad Man niam, et obsistentibus ci in littore prtedictis principibus Gospatricio et Gillescrist cum exercitu sno, nec terrain as cendere permissus est, nec quicquain ci necessarium concessuin est ininistrari. Rediensque ad Insulas ibidein moratus est.

In the year 1238, Gospatrick, and Gilchrist the son of Murkerthac, were sent to Man by the King of Norway to dethrone Harold, because he refused to present himself at the Court of Norway. They took possession of the whole country, and collected the revenues for the use of the King of Norway. Harold made two expeditions to Man, but was met on theshore by the above said chiefs, Gospatrick and Gilchrist, with their army, and was prevented from advancing into the country, and also from obtaining any necessary supplies, and conse quently returned to the Isles and resided there.


Anno Mccxxxix. ilaraldus, sammo et utili accepto con silio, adiit curiamn doinini regis Norwegite et ibidem duobus annis et amplius niorabatur; peracto igitur tanto tempore apud regem Norwegite invenit tandem gratiain in conspectu ejus, et constituit euin regem super oinnes insulas, quas Godredus, Reginaldus, et Olavus antecessores ejus possidebant, et eas sub sigilli sui inunimine ei et successoribus, suis htere dibus, in perpetuum confirmavit.

Anno MCCxL. Obiit Gospatricius apud ecelesiain Saucti Michaclis sepultusque in Abbatia Sanette Marite de Russin.

Anno MCCxLII. Haraldus Olavi films, confirinato sibi regno Manuke et Insularum a domino rege Norvegite, rediit de Norvegia ad insulamias partes, ubi collecta naviuin multi tudine venit ad Manniamn cum inagno exercitu; et applicuit apud insulain Sancti Patricil, venitque universus populus Mannite obviain illi in pace, et eurn cumn inagno gaudio sus ceperunt. Videns autein Haraldus quod euin tam benigne Manneuses susceperunt, oinnes quos secuni de insulis addux erat, datis illis cibariis, iemisit ad propria, coepit quoque' ex isto2 tempore quiete et pacifice reguare in Mannia, habuitque pacem firmissimain cuin rege Anglite et rege Scotite, et con foederatus est illis in amicitia.

Anno MCCxLYII. Haraldus miles factus est a Domino Henrico rege Anglite, a quo et pater ejus; et cuin inulto honore et inagnis inuneribus ab eo dimissus, venit ad propria.

In the year 1239, Harold, following wise and prudent counsel, went to the Court of the Lord Kimig of Norway, and remained there upwards of two years. Having spent so long a time at the Court, he at length obtained favour in the eyes of the King of Norway, who appointed him king over all the islands which had been held by Godred, Reginald, and Olave, his predecessors, and confirnied the grant to him and his heirs for ever under the royal seal.

In the year 1240, Gospatrick died at the church of St. Michael, and was buried in the abbey of St. Mary of Rushen.

In the year 1242, Harold, son of Olave, having had his possession of the kingdom of Man and the Isles confirmed by the Lord King of Norway, returned from Norway to the Isles, where lie collected a great number of ships and a large army, with which he went to Man, and put in at the islamid of St. Patrick, whither the whole population of Man came to meet him peaceably, and received him with great demonstrations of satisfaction. Harold finding himself so well received by the inhabitants of Man, supplied his followers from the Isles with provisions, and sent them home. From this time he reigned quietly and peacefully, established the most solid peace with the Kings of England and of Scotland, and was united to them by friendly alliance.

In the year 1247, Harold was made knight by the Lord Henry King of England, who had conferred the same honour on his father. He returned home from England laden with parting presents.


Eodein anno inisit rex Norwegite propter Haraldum, ut ejus curiam adveniret. Qui statiin tempore autumpnali ' iter arriniens per Angliain venit Norvegiam, et honorifice suscepit eum Dominus rex Norvegite, deditque ci filiam suam in inatrimonium; et addidit ut magnificaret eum et exaltaret thronuin regni ejus super omnes qui ante eum regnabant in partibus insulanis.

Eodein anno (C obiit beatte memorite Symon Sodorensis episcopus pridie hal. Martii apud ecelesiam Sancti Michaclis Archangeli, sepultusque est in insula Sancti Patricii in ecelesia scilicet lermani (!)' quam ipse tedificare ceperat. Mortuns est autem anno pontificatus sui octavodecimo in senectute bona. Quo inortuo communi consilio et assensu totius Mannensis Capituli Laurentius quidam, qui tune Archidia conus fuit in Mannia, in Episcopum 2 electus est. Qui statim ad Norwegiam profectus est, ut se Haraldo regi et Nidrosiensi Archiepiscopo, a quo consecrari debuerat, prtesentaret. Sed Haraldus, propter quasdain literas, qute contra illum de Mannia transmisste fuerant, nullatenus electioni ejns assensum prtebere voluit, donec iterum cum eo rediret ad Mannians, et ipso prtesente ab omni ciero et populo eligeretur.

Anno MCCxLIX. Haraldus ~ Olavi films rex Mannite et Insularum cum uxore sua filia regis Norvegite et cum prte dicto Laurentio electo Mannite et Insularum, et cum multis aliis nobilibus viris, venit de Norvegia circa festum Saucti Michaelis Archaugeli, redire volens ad propria; cunique venisset prope fines Iadlandie,4 exorta tempestate valida, naufragium pertulit, et cumn omni comitatu suo submersus ~ est ; cujus interitus causa doloris extitit6 omnibus qui noverant eum. Cui successit Reginaldus frater ejus in regnum.

The same year the King of Norway summoned Harold to his Court. Harold immediately started during autumn, pass ing through England to Norway, where he was received with honour by the King of Norway, who gave him his daughter in marriage, and added that he would greatly exalt himu, and raise the throne of his kingdom above all that it had beemi in the days of his predecessors in the kingdom of the Isles.

In the same year died Simon, of blessed memory, Bishop of the Isles, on the last day of February, at the church of St. Michael the archangel. He was buried in the island of St. Patrick, in the church of St. Germanus, which he had hinsself commenced. He died in the 18th year of his episcopacy, at a good old age. After his death one Lawrence, then archdeacon in Man, was elected bishop, by common counsel and assent of the whole Chapter of Man. He immediately set out for Norway to present himself to King Harold, and the Archbishop of Drontheim from whom he had to receive consecration. But Harold, on account of something that had been written to his prejudice from Man, refused to consent to the election till Lawrence should return with him to Man, and be elected in the pre sence of the king by all the clergy and the people.

In the year 1249, Harold, Olave's son, King of Man and the Isles, with his wife, daughter of the King of Norway, and the above named Lawrence, Bishop-elect of Man and the Isles, and with many other notabilities, set out on his return home from Norway, about the feast of St. Michael the arch angel; whemm they were near Shetland a violent stormn arose, and the king, with all his company, was shipwrecked and drowned. His death was much lamented by all who knew him. Reginald his brother succeeded to the throne.


 

Back index next


Any comments, errors or omissions gratefully received The Editor
HTML Transcription © F.Coakley , 2001